De CV Senioren Aelse is ontstaan uit de ouderenbond Sint Augustinus Elsloo.

Deze bond kwam in 1978 op het idee om een bejaardenprins/es uit te roepen.

De eerste prins werd Frits I Lemmens.             

Dit gebeurde in zaal Tax het huidige Trefpunt.

 

 

De prinsenmedaille door de jaren heen:               

 

Dit ging door tot het jaar 1987  toen vonden ze geen kandidaat en was er dat jaar geen

bejaardenprins/es

Het jaar erna hadden ze wel weer een kandidaat dit was Prinses May I Bartels.        

 

Ondertussen werd het aanzien van de prins/es in Elsloo steeds meer en het toenmalige

bestuur en raad tilden dit gebeuren naar een steeds hoger niveau.          

 

In het jaar 2001 hadden ze wederom geen kandidaat en dus ook geen prins/es.

Vanaf die tijd gingen ze van de zaterdagavond ouderenzitting naar de woensdagmiddag en werd het

de seniorenmiddag in het Maaslandcentrum.

 

Deze werd in eerste instantie georganiseerd door de Auwt prinsen Aelse en de laatste jaren

door de Sajelaire.

 

Ook gingen ze op een gegeven moment niet meer de bejaardenprins/es uitroepen maar

werd het de Seniorenprins/es, omdat de bejaardenprins/es uitgeroepen worden in de

verzorgingstehuizen.

Ook werden de laatste jaren steeds jongere kandidaten gevonden om prins/es te worden

dit in het kader om toch te verjongen.        

Sinds 2017 hebben ze de naam CV Senioren Aelse.