Johan Visschers

Vorst (voorzitter)

Rob Daalmeijer

Secretaris 

Marga Lemmens

Secretaris

(namens Aanhang)

Lou Eussen

Penningmeester

 

Mia Busmans

Ceremoniemeester

Carla Richter

Nico Steps 

 Pierre Lemmens

 

Adrie Visschers

Aanhang Raad

 

Margo Grootjans 

Aanhang Raad 

 Lies Eussen

Aanhang Raad